Provocatief Coachen

De bliksemafleider:

Maar dat is helemaal goed, kijk mannen met wat donker krullend haar, die een bril dragen en een drie dagen oud baartje en ook nog een blauw T-shirt aanhebben. Die mannen zijn juist gemaakt om de negatieve energie van andere mannen als een bliksemafleider naar de grond toe weg te geleiden. Die mannen moeten zich niet verstoppen in bubbels, energievelden of achter afwerende spiegels. Kijk op op deze manier kunnen andere mannen met veel negatieve energie toch redelijk normaal functioneren in de samenleving.

 

“Maar dat wil ik helemaal niet”, is het antwoord van de cliënt.

 

Maar natuurlijk wil je dat wel, je zou het zelfs meer moeten gaan doen. Eigenlijk zou je zo een reclamebord moeten kopen waarmee je gaat rondlopen en waarop je jezelf aanbiedt als bliksemafleider voor de negatieve energie van anderen. Ik denk dat je er zelfs geld mee zou kunnen verdienen. Voordat je het weet heb je een hele keten van mannen in dienst die met dergelijke borden rondlopen.

 

Klinkt het bovenstaande u wat absurd in de oren? Ja dat is het misschien ook wel, maar het zet de cliënt wel aan het denken. De cliënt in het bovenstaande voorbeeld heeft moeite om te gaan met mensen die een negatieve energie uitstralen. Hij vindt het ongepast om weg te lopen uit dergelijk situaties, maar heeft er ook moeite mee om iets tegen deze mensen te zeggen. “Normale”coaching zou wellicht opzoek gaan naar de oorsprong van dit gevoel of de cliënt adviseren om zich af te schermen van deze energie en misschien zelfs met allerhande goed bedoelde adviezen komen. Maar niet de provocatieve coach, deze pakt de situatie heel anders aan, zoals ook blijkt uit het antwoord van de coach. De cliënt gaat uiteindelijk voor zichzelf het best passende antwoord bedenken in plaats van de eerder gesuggereerde oplossingen, waar de cliënt een beetje meewarig bij zat te kijken.

 

Provocatief coachen is een methode die niet de oplossing zoekt voor de cliënt, het dient ertoe dat de cliënt deze zelf opzoekt. Provocatief coachen is af en toe een beetje shock and awe. Het doet je een beetje met de mond vol tanden staan. Het zet ja aan het denken en dat is juist wat we willen toch? De cliënt komt uiteindelijk zelf met een oplossing. Dit doe je door bijvoorbeeld absurde oplossingen te bedenken, het voordeel van het probleem te vergroten.

 

Oorsprong.

De bedenker van de provocatieve therapie is de Amerikaan Frank Farrelly. Als medewerker van Carl Rogers behandelde hij eens een patiënt die liever lui dan moe was en op geen enkele manier meer vooruit te krijgen was. Frank die zelf ook niet meer zo goed wist wat hij met deze cliënt aan moest bedacht, als ik deze cliënt nu eens volledig gelijk ga geven in zijn situatie en daar zelfs nog een schepje bovenop ga doen? Tot zijn verbazing zag Farrelly een reactie bij de man ontstaan. De man protesteerde tegen zijn eigen ingebrachte probleem. Er kwam eindelijk na vele gesprekken een beweging opgang.

 

Humor:
Oog en gevoel voor vrolijk makende tegenstrijdigheden tussen feitelijkheid en bedoeling van zaken, handelingen en gebeurtenissen; de neiging het vrolijk makende in gebeurtenissen, vermengd met weemoed, het meest te doen uitkomen.

 

Uitdaging:

Het uitdagen; handeling van uitdagen: een uitdaging aannemen, handeling waardoor een ander gedwongen wordt tot een reactie.

Liefde

Liefde en geluk zijn de twee meest bezongen en beschreven emotionele gemoedstoestanden van de mens. Liefde is niet alleen de onvoorwaardelijke liefdesrelatie tussen twee mensen of tussen familieleden. Liefde wordt in veel religies en spirituele stromingen beschouwd als een levensopvatting.

Als coach / begeleider dien je gevoel van liefde voor het probleem van je cliënt te hebben. Je moet je helemaal kunnen inleven en uitleven op het probleem.

Wat zijn de methodes binnen Provocatief coachen zoal gebruikt?

1. Advocaat van de duivel spelen

2. Het doel tegenwerken of betwisten

3. Stereotyperen

4. Absurde oplossingen en verklaringen

5. Wipwappen

Bekijk hier de gratis digitale brochure.

Related Articles

Login Form

Free Joomla templates by Ltheme