user_mobilelogo

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wunjo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Wunjo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Wunjo verstrekt. Wunjo kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

– Uw rekeningnummer

 

VERWERKT WUNJO OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wunjo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

WAAROM WUNJO GEGEVENS NODIG HEEFT

Wunjo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Wunjo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

begeleidende dienstverlening.

 

HOE LANG WUNJO GEGEVENS BEWAART

Wunjo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Wunjo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Wunjo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Wunjo gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wunjo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wunjo bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Wunjo te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wunjo heeft hier geen invloed op.

Wunjo heeft Google geen toestemming gegeven om via Wunjo

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wunjo

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wunjo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het geval dat Wunjo gebruik maakt van de diensten van derden, zal Wunjo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wunjo

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wunjo op via

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wunjo.info is een website van Wunjo. Wunjo is

als volgt te bereiken:

Vestigingsadres en Postadres:

Johan de Wittlaan 133

:6828 XG Arnhem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69763364

Telefoon: 0610400317

E-mailadres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLACHTENPROCEDURE NOBCO

Wunjo is aangesloten bij de landelijke orde van beroepscoaches, genaamd NOBCO te Nijkerk.

Vanuit dat oogpunt heeft ieder die werkzaam is vanuit de Wunjo organisatie zich te houden aan de Internationale Ethischecode en de voorwaarden zoals deze zijn gesteld in de code. De Wunjo organisatie streeft ernaar om deze Ethischecode naar alle eer en geweten na te streven en er alles aan doen om de voorgestelde reglementen niet te overtreden. Mocht er om een of andere manier toch een verschil van inzicht of mening ontstaan dan bestaat er voor de klant de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van NOBCO.