Privé aanmelding :

Kennismaking gesprek maximaal 60 minuten gratis

1 op 1 coaching processen 60 minuten € 65,50

Wandelcoaching per 60 minuten € 65,50

Zweethut sessie (hele dag) € 55,00  pp


Tijdens de jaarlijkse belastingaangifte kun je deze kosten als ziektekosten opvoeren..

In het geval van een Persoonsgebonden Budget (PGB)  kunnen coachingskosten als activerende begeleiding worden betaald.

Veel grote organisaties bieden hun medewerkers een speciaal vitaliteits-budget aan om eventuele coaching kosten te vergoeden.


Voor workshops en bedrijfsaansmeldingen geleden speciale tarieven. Voor meer informatie graag contact opnemen.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW exclusief reis en of verblijfskosten

Betalingen binnen 18 dagen na factuurdatum graag over te maken naar IBAN NL 60 INGB 0005322203 t.n.v. M.J.Baptist

Bij afzegging afspraken binnen 24 uur worden de kosten van de sessie doorberekend.