Privé aanmelding :

Intake gesprek maximaal 60 minuten gratis

1 op 1 coaching gesprek 60 minuten € 65,50

Wandelcoaching per 60 minuten € 65,50

Zweethut sessie (hele dag) € 55,00  pp

Voor workshops en bedrijfsaanmeldingen geleden speciale tarieven. Voor meer informatie graag contact opnemen.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW exclusief reis en of verblijfskosten

Betalingen binnen 18 dagen na factuurdatum graag over te maken naar IBAN NL 60 INGB 0005322203 t.n.v. M.J.Baptist

Afzegging afspraken binnen 24 uur worden doorberekend.